banner_top.jpg

Rainathon 10

A team of 56 people rainathoned 22 Kms to Haluvalli with heavy rain & thunder shower.

Date  To
Distance  ~22.00 Kilometers
Event participants
Sundararajan KS
Jaykumar
Kishore Patwardhan
Aapti Patwardhan
Rashmi Patwardhan
Hariprasad Dathe
Srikanth Krishnamachari
Ram Dongre
Swathi
Bhavya Londhe
Mahadev Bodas
Kiran Patankar
Anurag
Uday
Vasudha Tukdar
Pramod Tukdar
Niranjan Datta
Arnav Patankar
Sameer Damle
Sunilkumar SK
Lokesh D
Deepthi Chandrashekar
Vinayaka Nayak
Nagaraj Kulkarni
Manjunath BS
Suma
Sureshgopal
Arvind Bahuguni
Srivatsasimha
Madhava D
Ravikiran Karmarkar
Purushottama
Jayashree Prabhu
Manjunath Prabhu
Vibha Nayak
Ashwika Rai
Jayaprakash Parwardhan
Rajesh Dhume
Raghavendra Bhat
Jyothi Raghavendra Bhat
Nayana Raj
Chandana Swamy
Sivakumar P
Raju BM
Vijay Krishnan
Badrinath Devdhar
Vandana Devdhar
Sunil Gokhale
Panduranga Marathe
Sachin Hebbar
Chyavan Phadke
Vishnu

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

2 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.